Cheapest pool table installation service is offered Call Us Toll Free
0908.21.55.22
0905.21.55.22
» Cập nhật thông tin BILLIARDS QUÝ __!!!__ » Tìm Hiểu Về Lịch Sử Của Bộ Môn Billiards__!!!__ » Công ty Bida Quý, tổng đại lý bida miền Trung.__!!!__
TÌM HIỂU VỀ LỊCH SỬ CỦA BỘ MÔN BILLIARDS
Xuất hiện trong tác phẩm Mother Hubbard’s Tale của Edmund Spenser vào năm 1591. Đây là một trò chơi được các vị vua, các quý ông và những nhà quý tộc quyền quý chơi.....

QUY'S BILLIARDS

Address: 168 Điện Biên Phủ, TP. Đà Nẵng.
Hotline: 0908.21.55.22 - 0905.21.55.22
Email: bidaquy@gmail.com
Website: bidaquy.com

TH.TOÁN LINH ĐỘNG

THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN

MẠNG XÃ HỘI

Copyright © with DANA DIGITAL Design